Risycor CXE corrosiemonitor met alarmfunctie voor verwarmings- en koelinstallaties en gegevensuitlezing op afstand via ethernet (binnen LAN) door middel van een webbrowser.

Zijdelingse montage aan de leiding met het inschroefstuk X-fix, waardoor de metalen coupon aan de tip van de sonde zich in de waterstroom bevindt. De oxidatie van deze coupon is representatief voor de uniforme corrosie in het systeem. De logger registreert de corrosiesnelheid over tijd en waarschuwt bij ontoelaatbare waarden of een defect. Het geheugen is met een computer uitleesbaar.

Producteigenschappen

 • Verwarmingsinstallaties
 • Koelinstallaties
 • Uitwisselbare sonde door gebruik van specifiek gereedschap (Retractor)
 • Alarm op Risycor en via potentiaalvrij contact
 • Aanpasbaar corrosie-alarm level
 • Download van gelogde data mogelijk via Risycom en Resus PC Dashboard software
 • Grafische representatie van corrosiesnelheid en temperatuur via het Resus Dashboard
 • Uitleesbaar op afstand

Uitlezen Risycor CXE

Via hetzelfde LAN (sub)netwerk
 1. Open een willekeurige webbrowser op een toestel binnen hetzelfde LAN (sub)netwerk waarop de corrosiemonitor is aangesloten.
 2. Surf naar het lokale webpagina adres http://risycorcxe_SN.local/, waarbij SN staat voor het serienummer dat terug te vinden is op de onderkant van de groene logger (bv.: http://risycorcxe_160100001.local/)
 3. De meetdata kan via deze webpagina worden uitgelezen, alsook data voor verdere analyse van alarmen.
 Via een 'point to point' verbinding 
 1. Verbind de logger rechtstreeks met de ethernetkabel aan een computer
 2. Open een willekeurige webbrowser op de computer
 3. Surf naar het webpagina adres http://169.254.237.100/
 4. De meetdata kan via deze webpagina worden uitgelezen, alsook data voor verdere analyse van alarmen.