Laat U zich net als onderstaanden overtuigen van de noodzaak van vroegtijdige opsporing van corrosie!

Ludo Van Mechelen - Technical Advisor - Scholen van Morgen

"Om discussies te vermijden van garantiegevallen; ketels, warmtewisselaars, .. noem maar op.. lijkt mij de Resus sensor een zéér goede oplossing te zijn."

Media 

Bart Beerten - Installateur - Firma Willems Diels

"Om te kunnen aantonen dat mijn installatie beter is dan al de rest, moet ik het meetbaar kunnen maken. Die filosofie heeft Karl, met zijn Risycor, ontworpen."

Media 

Patrick O - General Manager - Viessmann Belgium

"Om onze installatie goed te laten werken en te verzekeren tegen de toekomst."

Media 

Yves Arys - Managing Director - Resus Industries

"We hebben gezien dat we elkaar kunnen aanvullen.... Het is een probleem dat de eigenaar niet altijd weet. De sensor kan dat blootleggen op zéér korte termijn."

Media 

Veldonderzoek Universiteit Antwerpen

In maart 2011 kreeg de onderzoeksgroep "Energie en Duurzame Ontwikkeling" van de Universiteit Antwerpen de opdracht om het gedrag van de Risycor-sensor in een gekende en gecontroleerde omgeving te onderzoeken. De gemeten corrosiesnelheid van deze sensor werd vergeleken met hoogtechnologische referentiesensoren van toonaangevende merken. De continue corrosiemetingen van deze laatste dienen als verificatiebasis voor de testen van de Risycor.

Op basis van 25 metingen, gedurende bijna twee jaar, in erg diverse omstandigheden, werd in februari 2013 het eindrapport geschreven. Hieruit blijkt duidelijk dat de Risycor de corrosiesnelheid veel nauwkeuriger meet dan de referentiesensoren.

Begin 2012 ging Resus eveneens van start met intensieve veldtesten (200) door een externe, onafhankelijke specialist in corrosieanalyse. Het doel van het onderzoek was dubbel. Enerzijds zoveel mogelijk data verzamelen over gezonde en zieke centrale verwarmingssystemen. Anderzijds de theorie aan de praktijk koppelen en de sensor in werkelijke bedrijfscondities testen.
De Resus technologie is inmiddels gepatenteerd en erkend door verschillende officiële instanties.