Resus Dashboard

Gratis software voor het uitlezen en analyseren van de verzamelde data.

De software plaatst de opgeslagen gegevens op een tijdlijn om een historiek weer te geven. Ze stelt de gebruiker in staat om verbanden te leggen of patronen te herkennen in de verzamelde parameters. Door middel van de zoomfunctie kan op een specifieke periode ingezoomd worden. Oorzaak en gevolg van de geobserveerde fenomenen kunnen met elkaar in verband gebracht worden.

 • Resus PC Dashboard (Windows): USB rechtstreeks aangesloten of via opgeslagen .CSV bestanden.
 • Resus Cloud Dashboard: online internetversie (CXI en CXL).

Resus PC Dashboard

 • Download het Resus PC Dashboard
 • Installeer het Resus PC Dashboard
 • Verbind de mini-USB-connector van de logger met een PC via een (aparte) datakabel USB/mini-USB
 • De meetdata kunnen worden uitgelezen

Resus Cloud Dashboard

 1. Open een willekeurige webbrowser op een toestel dat toegang heeft tot het internet.
 2. Surf naar de website http://cloud.resus.eu voor het openen van het Resus Cloud Dashboard of ga naar de leverancier-specifieke cloud applicatie.
 3. Bij het eerste gebruik moet je je als gebruiker registreren alsook de corrosiemonitoren toevoegen aan het Resus Cloud Dashboard. Een corrosiemonitor kan op twee manieren toegevoegd worden:
  1. Scan de QR-code op de onderkant van de groene logger met je smartphone (die verbinding heeft met het internet). Hierna kan je je inloggen (of registreren indien dit nog niet gebeurd was) op de geopende website;
  2. Voeg de corrosiemonitor manueel toe door op de website het serienummer en de actievatiecode in te geven. Deze zijn te vinden op de onderkant van de groene logger.
 4. De meetdata kunnen via de website worden uitgelezen, alsook data voor verdere analyse van alarmen.