Werking

Wat is Risycor?

  • Risycor monitoren sporen preventief corrosie op in verwarmings- en/of koelinstallaties.
  • De monitoren hebben een logger die de corrosiesnelheid over tijd registreert en waarschuwt bij ontoelaatbare waarden.
  • Het geheugen van deze logger kan uitgelezen worden met onze gratis software, dat het analyseren van de verzamelde data mogelijk maakt.

Hoe werkt Risycor?

Gebaseerd op het elektromagnetisch principe, zoals gebruikt in een naderingsschakelaar, meet Risycor het massaverlies van een 50 μm ijzeren coupon met zeer hoge nauwkeurigheid*. Deze unieke methode voor het meten van de uniforme corrosie is gepatenteerd onder het patentnummer EP2081009 (B1).

Elke corrosiemonitor bevat een sonde met metalen coupon die kan corroderen in de waterstroom. De oxidatie van deze coupon is representatief voor de uniforme corrosie in het systeem.

Het meten van de corrosiesnelheid gebeurt continu en wordt opgeslagen in het geheugen van de Risycor. De resultaten - intensiteit en tijdstip van corrosie - kunnen worden uitgelezen via het Resus Dashboard.

Een alarmfunctie waarschuwt bij ontoelaatbare waarden of defecten. Het geïntegreerd potentiaalvrij contact kan verbonden worden met een gebouwbeheersysteem.

Waar gebruik ik Risycor?

Kies voor een beveiligingsgraad evenredig aan de grootte van het systeem en het risico op zuurstofintrede.

  • Gouden regel: Eén Risycor is steeds beter dan géén.
  • Hoe groter je systeem, hoe belangrijker het wordt te monitoren op verschillende plaatsen in de installatie.
  • De plaatsing van de Risycor(s) gebeurt idealiter in die kringen van de installatie waar er zuurstofintrede kan voorkomen, en dus een hoger corrosie-risico bestaat.
Dit concept is makkelijk te vatten door de analogie met de plaatsing van rookmelders in het kader van brandveiligheid; Als je slechts één rookmelder installeert is dit nog beter dan géén. Overduidelijk is wel dat dit onvoldoende is voor een groot gebouw; Er kan nl. véél afbranden alvorens je signalisatie krijgt van de problematiek. Op een grote campus zal je dus bvb. méér rookmelders dienen te installeren dan in een kleine woning. Bovendien zal men ook steeds rookmelders verzorgen in verhoogde brandrisico-zones (zoals keukens).Deze intuïtieve principes laten ons toe een schatting te maken van het aantal te-installeren Risycors.

Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen we u graag naar het document Toepassingsrichtlijn.