Risycor CXI-fix set

Risycor CXI corrosiemonitor met alarmfunctie voor verwarmings- en koelinstallaties en gegevensuitlezing op afstand via internet door middel van een geschikte cloudapplicatie.

Zijdelingse montage aan de leiding met een inschroefstuk, waardoor de metalen coupon aan de tip van de sonde zich in de waterstroom bevindt. De oxidatie van deze coupon is representatief voor de uniforme corrosie in het systeem. De logger registreert de corrosiesnelheid over tijd en waarschuwt bij ontoelaatbare waarden of een defect door middel van een potentiaalvrij contact. Het geheugen is met een computer uitleesbaar.

Producteigenschappen

 • Verwarmingsinstallaties
 • Koelinstallaties
 • Uitwisselbare sonde door gebruik van specifiek gereedschap (Retractor)
 • Alarm op Risycor en via potentiaalvrij contact
 • Aanpasbaar corrosie-alarm level
 • Download van gelogde data mogelijk via de Resus PC Dashboard software
 • Grafische representatie van corrosiesnelheid en temperatuur via het Resus PC en Cloud Dashboard
 • Uitleesbaar op afstand

Uitlezen Risycor CXI

Via internet

 1. Open een willekeurige webbrowser op een toestel dat toegang heeft tot het internet.
 2. Surf naar de website http://cloud.resus.eu voor het openen van het Resus Cloud Dashboard of ga naar de leverancier-specifieke cloud applicatie.
 3. Bij het eerste gebruik moet je je als gebruiker registreren alsook de corrosiemonitoren toevoegen aan het Resus Cloud Dashboard. Een corrosiemonitor kan op twee manieren toegevoegd worden:
  1. Scan de QR-code op de onderkant van de groene logger met je smartphone (die verbinding heeft met het internet). Hierna kan je je inloggen (of registreren indien dit nog niet gebeurd was) op de geopende website;
  2. Voeg de corrosiemonitor manueel toe door op de website het serienummer en de actievatiecode in te geven. Deze zijn te vinden op de onderkant van de groene logger.
 4. De meetdata kunnen via de website worden uitgelezen, alsook data voor verdere analyse van alarmen.