Symptomen

In een gesloten watervoerend systeem dat correct werkt, is corrosie geen thema. Het installatiewater is immers ‘dood’ omdat er geen verse zuurstof wordt aangevoerd. Toch komen er in de praktijk dagelijks problemen met corrosie voor.

Door hun toegenomen rendement en energetische prestaties eisen fabrikanten van componenten voor verwarmings- en koelinstallaties een uitstekende waterkwaliteit. Vuilvorming door corrosie vormt immers een sluipend gevaar en kan ernstige schade veroorzaken aan watervoerende installaties. Een constante preventieve controle en monitoring kan dit zgn. “Sick Installation Syndrome” helpen te voorkomen.

Blokkeren

Een pomp die een ‘schurend’ geluid maakt. Een pomp of regelventiel met een geblokkeerde as. De spindel van een thermostatische kraan die blijft ‘plakken’. Het ongemak, de kosten en de ecologische voetafdruk die met deze problemen gepaard gaan zijn gigantisch. Voorkomen - en onnodige kosten vermijden - is dan ook altijd beter. 

Verstoppen

De in een verwarmingssysteem aanwezige zuurstof zal snel voor corrosie zorgen. Hierdoor vormt zich in het systeem een corrosielaag. Deze afzetting verhoogt de weerstand in de leidingen waardoor de pomp steeds minder efficiënt werkt. Bovendien is de corrosielaag thermisch isolerend waardoor ook het rendement daalt.

Als dit proces zich blijft voortzetten zullen de leidingen uiteindelijk compleet verstoppen. Resultaat: sommige kringen of gehele systemen worden niet meer opgewarmd. Jammer genoeg zijn deze indicaties in het begin moeilijk waar te nemen. Zwart of rood water en een verhoogd energieverbruik kunnen evenwel een teken aan de wand zijn…

Lekken

Lekken in installaties worden vaak symptomatisch bestreden. Gewoon herstellen en klaar! Nochtans kunnen lekken ook duiden op een latent corrosieprobleem. In een systeem dat volledig is aangetast door corrosie worden componenten zoals radiatoren, leidingen, ketels ... al te vaak meteen vervangen.

Een vergeefse investering als de oorzaak van de corrosie niet is aangepakt. Bijgevolg zal na enkele maanden het nieuwe materiaal identieke symptomen vertonen. Door verlies van installatiewater wordt bovendien frequent water bijgevuld waardoor er ook nieuwe zuurstof in het systeem terechtkomt…