Oorzaken (Risycards)

Corrosie is altijd het gevolg van zuurstofintrede.
Zuurstof kan op verschillende manieren je installatie binnendringen.
In onze Risycards 'RICA' leest u alles over de mogelijke oorzaken hiervan.

RICA 01 - Automatische ontluchters

Een automatische ontluchter die plots een beluchter wordt, is meteen één van de grootste oorzaken van corrosie! Hoewel bijna iedereen denkt dat automatische ontluchters corrosie kunnen voorkomen (wat amper het geval is*), blijkt in de praktijk dat zij veel te vaak lucht (en dus zuurstof) in de installatie laten intreden. De échte OORZAAK van het probleem ligt natuurlijk in het falende drukbehoud. Daardoor is hij wél de achillespees voor de levensduur van de CV-installatie.

RICA 01 - Automatische ontluchters

RICA 02 - Nauwkeurigheid manometer en groene zone

Een correcte manometer is in de praktijk een belangrijk pijnpunt. Onnauwkeurige manometers, zonder groene zone, niet instelbaar, met foutieve aflezing leveren verkeerde informatie en veroorzaken misverstanden. Resultaat: dure en lastige gevolgen van ongewenste zuurstofintrede en dus corrosie/slibvorming.

RICA 02 - Nauwkeurigheid manometer en groene zone

RICA 03 - Nulpunt

Soms hebben installaties steeds weer opnieuw te maken met het inzuigen van lucht, terwijl dat in theorie niet mogelijk zou mogen zijn, omdat schijnbaar toch alles op orde is (zie onze Risycards en Risybasics).
Vaak wijst dat op een verkeerd geplaatst nulpunt waardoor de circulatiepomp onderdruk veroorzaakt, met de dure en lastige gevolgen van ongewenste zuurstofintrede en dus corrosie (slibvorming).

RICA 03 - Nulpunt

RICA 04 - Falende luchtintredesper

Drukstap- of vacuümontgassing wordt een massieve corrosieveroorzaker als de luchtintredesper faalt. Dit is een terugslagklepje dat moet verhinderen dat lucht (en dus ook zuurstof) in de installatie kan intreden. Naargelang het vacuümontgassing betreft of atmosferische drukstapontgassing bij combi-expansiesystemen kan de hoeveelheid intredende zuurstof sterk verschillen.

RICA 04 - Falende luchtintredesper

RICA 05 - Expansiesystemen met constante druk en het gevaar van zuurstofdoorlatende balg

Het expansiesysteem met constante druk is een risicocomponent vanwege het gevaar van een zuurstofdoorlatende balg.
De balg in het expansievat vormt de scheiding tussen zuurstofarm installatiewater (“dood water”) en de zuurstof van het persluchtkussen (compressorsysteem) of atmosferische lucht (pompsysteem). Deze scheiding is van het allergrootste belang om zuurstofintrede (en dus corrosie) te verhinderen. Gebruikelijk is een balg in butylrubber (IIR) die de beste permeatieweerstand heeft van alle gangbare rubbers. EPDM wordt ook gebruikt, maar heeft een doorlaatbaarheid voor zuurstof die ca. 17 x hoger ligt dan die van butyl.

RICA 05 - Expansiesystemen met constante druk en het gevaar van zuurstofdoorlatende balg

RICA 06 - Doorslag sanitaire warmwaterbereiding

In geval van een lek in de scheidingswand van de warmtewisselaar stroomt zuurstofrijk sanitair warmwater (SWW) naar het CV-circuit. Dit probleem kan lang onopgemerkt blijven, met catastrofale gevolgen op vlak van corrosie en mogelijke ketelsteenvorming.

RICA 06 - Doorslag sanitaire warmwaterbereiding

RICA 07 - Zuurstofdiffusie doorheen kunststoffen

De meeste kunststoffen en rubbers zijn wel waterdicht, maar niet gasdicht. Niettegenstaande de installatie ten opzichte van de atmosfeer op overdruk werkt, kan toch zuurstof intreden door het verschil in partiële druk.

RICA 07 - Zuurstofdiffusie doorheen kunststoffen

RICA 08 - Toelichting constante druk inhoudsaanduiding

Het expansiesysteem met constante druk is een risicocomponent vanwege de vaak voorkomende mis-interpretatie van de installatiedruk op de manometer van de installatie.

RICA 08 - Toelichting constante druk inhoudsaanduiding

RICA 09 - Gesl-Open systemen

Niettegenstaande deze systemen in de markt worden gezet als gesloten systeem (wat ze ogenschijnlijk ook zijn) veroorzaken zij toch ernstige zuurstofintrede met vaak massieve corrosie tot gevolg.
In RICA 05 wordt het belang van de zuurstofdichtheid van de balg toegelicht, in deze RICA 09 de alternatieven voor een balg.

RICA 09 - Gesl-Open systemen

RICA 10 - Voordruk

Een verkeerde voordruk ligt heel vaak aan de basis van corrosieschade, vooral in samenhang met beluchtende ontluchters (zie RICA 01).
Teveel voordruk is net zo fout als te weinig, en een correct begin met de juiste voordruk kan snel achterhaald blijken door voordrukverlies. Bovendien wordt voordrukverlies veelal gecompenseerd met (onnodig) bijvullen van de installatie. In de praktijk is het met afstand de meest onderschatte schadeveroorzaker.

RICA 10 - Voordruk