Wie wint erbij?

De eindgebruiker

Gebruikers worden tijdig verwittigd voor de mogelijke schadelijke gevolgen van corrosie en kunnen preventief ingrijpen - en onnodige kosten besparen.

  • Er is op de HVAC-installatie voortdurende monitoring tegen schade door roest (lekkende kranen, vastlopende pompen, doorgeroeste radiatoren of leidingen, lekkende CV-ketels …).
  • Een goed werkende installatie bespaart energie en stimuleert een duurzaam energieverbruik.
  • Een correct onderhouden installatie gaat langer mee!
  • Een goede werking garandeert automatisch een hoger warmtecomfort.

De installateur

Voor de professionele installateur betekent de Resus technologie niets dan winst.

  • De Resus technologie is eenvoudig te installeren in zowel nieuwe als bestaande leidingen.
  • Door preventief in te grijpen, liggen er minder kostelijke, complexe en tijdrovende interventies voor de hand.
  • Door de geplaatste en aangeprezen installatie constant te laten monitoren, vermijdt de installateur dat de klant in de toekomst in de problemen geraakt of de levensduur van de installatie drastisch ziet dalen. Het versterkt zijn imago van vakman en maakt van hem een installateur met een zeer hoge beroepsethiek.
  • De steeds strengere richtlijnen op gebied van waterkwaliteit en eindverantwoordelijkheid over de installatie maakt het werk van de installateur er niet eenvoudiger op. Een monitoring systeem is alvast een krachtig hulpmiddel.

De verwarmingsfabrikant

De producenten van verwarmingsketels plukken eveneens de vruchten van een preventieve sensortechnologie.

  • Producenten kunnen een beter garantiemanagement voeren door verplichte preventieve monitoring te eisen zodat onnodige schade wordt vermeden.
  • Ze kunnen aantonen dat problemen in de installatie van externe aard (kunnen) zijn, en dus niet op de fabrikant te verhalen zijn.