Bedrijf Oostkamp

WAT ZULLEN WE DOEN MET 80 000 EURO?

Het laatste waar je aan denkt is om een 8 jaar oude cv-installatie te moeten renoveren. En toch is net dat wat dit Vlaamse bedrijf moest doen.

Na slechts 8 jaar moeten de ketels vervangen worden. Lucht in de installatie zorgt voor enorme corrosie en onherstelbare schade aan de ketels. Dit soort schade is uiteraard niet gedekt door de garantie van de ketelfabrikant.
De ketels worden vervangen en de fabrikant komt tegemoet met een verlengde garantie mits bij vulling VDI2035 na te leven en jaarlijks een wateranalyse te laten uitvoeren.
Eén jaar later, bij de eerste wateranalyse bleek het opnieuw grondig fout te zitten.

Hoe is het weer zover kunnen komen?
Al van bij de aanvang waren er steevast problemen met ontluchten. Om dit op te lossen werden er (overdreven veel) automatische ontluchters geïnstalleerd.
Maar gebrekkig drukbehoud los je niet op met ontluchters. Drukbehoud staat of valt met de juiste dimensionering en positionering van het expansievat, gecombineerd met (best jaarlijkse) controle van de voordruk.
Kloppen deze parameters niet dan fungeren de ontluchters als be-luchters die lucht (dus zuurstof) laten intreden met massale corrosie tot gevolg.
Alles over voordruk, positionering van het expansievat (nulpunt) en beluchters lees je in onze Risycards en Risyconcepts.

En nu?
Door de aanpassingen is de CV installatie nu een voorbeeld. Juiste voordruk, correcte positionering van nieuwe expansievaten en drastische beperking van het aantal ontluchters.

Hoe we dat weten?
Bovendien werden nu ook Risycors geplaatst die een oogje in het zeil houden en behoeden voor nieuwe overbodige kosten.

Lees pdf versie

Grafiek: een nagenoeg perfect beeld: de gemiddelde corrosiesnelheid over twee jaar is 0.36 μm/jaar.