Woontoren Antwerpen

VERTROUWEN IS GOED, CONTROLE IS BETER

Enorme overbodige onkosten en bijhorende ellende, omwille van één onzichtbaar detail.

De verwarmingsinstallaties van deze woontorens werden enkele jaren voordien helemaal gerenoveerd, om met een gerust hart de volgende dertig jaar aan te kunnen. Dat bleek nogal tegen te vallen. Op één van de torens deden zich relatief snel problemen voor met het drukbehoudsysteem. In een onderstation op een andere toren vertoonden onder andere de circulatiepompen al snel problemen.

Dankzij een toevallige samenloop van omstandigheden kwam een prototype van de Risycor in een onderstation van één van de torens terecht. Na enkele weken was de sonde al weggecorrodeerd. Dat leek zo onwaarschijnlijk dat het even duurde vooraleer beslist werd dieper te graven naar de oorzaak van het probleem. Diverse Risycors en geruime tijd later was de open zenuw gevonden: het expansiesysteem, dat ook zorgt voor bijvulling en ontgassing bleek de oorzaak te zijn van een permanente zuurstofintrede. 

Dit kon “staalhard” aangetoond worden met de corrosiecurves van de Risycors op de “in” en de “uit” van het expansiesysteem: Omdat we, uit interesse, zelf eens kwamen kijken, ontdekten we dat de ontluchter op het expansievat vervangen was door een verkeerde versie (zonder luchtintredesper!). In Risycard 04 leggen we uit tot welke dramatische gevolgen dat leidt, dus werd de ontluchter vervangen door een correct origineel exemplaar. Helaas, de corrosiecurves bleven aantonen dat er permanent zuurstof intrad. Het vermoeden rees dat de balg van het expansiesysteem waarschijnlijk defect was. Demontage leerde echter dat er met die balg niks mis was, maar toch werd veiligheidshalve een nieuwe gemonteerd. De corrosiesnelheid bleef onaanvaardbaar hoog. Toen stelde iemand vast dat het etiket van de “oude” balg aangaf dat deze uit “EPDM” rubber bestaat (terwijl de technische fiche van de fabrikant BUTYLrubber opgeeft). Er werd weer een nieuwe balg besteld (uit butylrubber, gefabriceerd voor een ander type expansiesysteem), die na een kleine aanpassing gemonteerd kon worden in het bestaande expansievat. Sedertdien liggen de corrosiecurves plat.

Het is moeilijk te geloven, maar intussen werden op andere installaties gelijkaardige vaststellingen gedaan. Net zoals we vaak installaties tegenkomen waarvan de klant denkt dat het gesloten systemen zijn, terwijl ze in werkelijkheid open zijn, met de bijhorende corrosieproblemen. De problematiek wordt gedetailleerd toegelicht in Risycard 05 en 09.

Dankzij Risycor is de oorzaak van het probleem gevonden en dankzij de vasthoudendheid van RESUS verholpen. Mocht Risycor reeds verkrijgbaar geweest zijn tijdens de renovatie, had de eigenaar die hoge bedragen niet hoeven uit te geven en veel onnodige ellende was voorkomen geweest.

Lees pdf versie